Kupi E-Book

May 26, 2016

 

Vodic za veganstvo Sanja Zivanovic

  • Sanja Zivanovic

Ova knjiga je namenjena da pomogne svima onima koji se osećaju izgubljeno, koji traže odgovore koje niko ne želi da čuje.

Treba da vas inspirise da obraćate više pažnje na svoje postupke i odluke u svakodnevnom životu, da ne uzimate milo za drago i da spoznate da postoji i druga opcija, da je moguće živeti u harmoniji i smanjiti patnju ljudi kao i životinja, sve u isti mah. Knjiga neće biti vođena isključivo etičkim normama, već će biti predstavljena kao činjenice, iskustva ljudi koji su beneficirali od promena načina života i promene ishrane.

IMG_0223 IMG_3799 IMG_3806